Motor počítače HP běží tvrdě, ale nespouští se ...?

HP pavilón elitaRep: 1

Zveřejněno: 20.06.2017laptop hp se nepřipojí k wifi

Ztuhl během aktualizace systému Windows, nyní motor běží a nespustí se. Vypnul jsem to a zkusil jsem restartovat a odpojil jsem se. Motor zní, jako by uvízl v nějaké smyčce1 Odpověď

Zvolené řešenílg g4 uvízlo na bootovací obrazovce opravit

Rep: 97,2 tis

mrbrez25, Možný selhal pevný disk. Zkuste tvrdý reset: Vypněte počítač úplně, odpojte napájecí kabel ze zadní části počítače. Při vypnutém napájení a odpojeném napájecím kabelu stiskněte na 15 sekund tlačítko napájení na počítači. Kontrolka napájení na tlačítku napájení nebo v jeho blízkosti se může krátce rozsvítit, ale poté zhasne. Znovu připojte napájecí kabel a zapněte napájení a zkuste zapnout.Neprovádějte, zkuste znovu osadit beran (1. článek), abyste zjistili, zda nedošlo ke ztrátě spojení, vypněte počítač, odpojte, vyjměte tyče beranu a znovu nainstalujte pouze jednu páku a zkontrolujte, zda jsou zapnuty síly, a opakujte pro každou páku, abyste zjistili, zda je špatná páčka beranu je možná chyba. Může být užitečný druhý, třetí odkaz, řešení problémů HP Počítač se nespustí a Počítač se nespustí a vydá LED nebo pípnutí. $ th link je problém s řešením problémů HP vid. Hodně štěstí. Doufám, že vám to pomohlo, pokud ano, dejte mi vědět stisknutím užitečného tlačítka.

https: //www.lifewire.com/how-to-reseat-a ...

https: //support.hp.com/ca-en/document/c0 ...

PS4 se nezapne bez světla, bez pípnutí

https: //support.hp.com/ca-en/document/bp ...

https: //www.youtube.com/watch? v = i0mKux2T ...

Komentáře:

Toto fungovalo pro mě! Děkuji!

21/21/2020 podle torinrigoni@gmail.com

kolik mrazu by mělo být na cívkách mrazničky
mrbrez25