Roku 3 Troubleshooting

Wiki přispívající studenty' alt=

Wiki přispívající studenty

Úžasný tým studentů z našeho vzdělávacího programu vytvořil tuto wiki.Žádné připojení Wifi

Vaše Roku 3 se nepřipojuje k WiFi.

Nesprávné přihlašovací údaje WiFi

Ujistěte se, že jsou přihlašovací údaje k vaší síti správné.jak restartovat můj iphone 5s

WiFi mimo dosah

Pokud se váš přehrávač Roku 3 nepřipojuje k WiFi, je možné, že signál WiFi z routeru je mimo dosah. Pro posílení signálu přesuňte router a Roku 3 tak, aby mezi nimi bylo méně předmětů a stěn. Měli byste se také vyhnout umístění routeru do suterénu, do blízkosti okna nebo do blízkosti jiné elektroniky, která může vyzařovat rušení. Neumisťujte zařízení Roku 3 ani router do uzavřených prostor, která by mohla blokovat signál. Můžete také přesměrovat antény routeru směrem k zařízení. Pro nejspolehlivější připojení můžete Roku 3 připojit přímo k routeru pomocí ethernetového kabelu.Systém je třeba restartovat

Možná bude nutné restartovat router i přehrávač Roku 3. Odpojte obě zařízení a před opětovným připojením počkejte 5 sekund. Zkuste nastavení bezdrátového připojení opakovat.Chybná adresa IP

Pokud se vaše zařízení nemůže připojit k vaší síti, zkontrolujte nastavení IP pro bezdrátové připojení. V části Nastavení přejděte na WiFi a vyberte nastavení sítě. Pokud je metoda získání adresy IP nastavena na „manuální“, změňte ji na „automatickou“.

Nízká kvalita videa

Vaše zařízení Roku 3 je připojeno k vysokorychlostnímu internetu, ale streamuje špatnou kvalitu videa.

Slabé spojení mezi Roku 3 a routerem

Chcete-li posílit spojení mezi zařízením Roku 3 a směrovačem, přesuňte zařízení Roku 3 do vyšší oblasti nebo pryč od jakýchkoli jiných zařízení, která mohou ovlivňovat připojení. Pokud to nefunguje, aktualizujte firmware routeru. Chcete-li to provést, přečtěte si část nazvanou „Havarování aplikací“.Rychlost širokopásmového připojení

Chcete-li zvýšit rychlost svého širokopásmového připojení, přestaňte používat jakékoli jiné zařízení připojené k síti, které používá Roku 3.

2002 výměna termostatu dodge ram 1500

Dálkové ovládání neodpovídá

Vaše zařízení Roku 3 na dálkové ovládání nereaguje.

Je třeba vyměnit baterii

Pokud dálkový ovladač nefunguje, je možné, že jsou baterie v dálkovém ovladači vybité nebo nefungují dobře. Vyměňte podle potřeby dvě baterie AA této příručce a kontrolka LED na přední straně dálkového ovladače by měla blikat, pokud funguje správně. Jakmile dálkové ovládání opět funguje, mělo by se na obrazovce objevit dialogové okno dálkového párování.

Problémy s párováním

Možná bude nutné zajistit, aby byl váš dálkový ovladač spárován se zařízením Roku. Znovu spárujte dálkový ovladač se zařízením stisknutím a podržením černého spárovacího tlačítka v prostoru pro baterie po dobu 3 sekund, dokud nezačne blikat kontrolka LED a na obrazovce se neobjeví dialogové okno spárování.

Remote i Roku je třeba restartovat

Možná budete muset restartovat jak vzdálené zařízení, tak zařízení Roku 3, abyste mohli obě zařízení spárovat. Odpojte napájecí kabel ze zařízení a počkejte 5 sekund, dokud znovu nepřipojíte napájení. Jakmile se zobrazí obrazovka načítání Roku, vyjměte a znovu vložte baterie do dálkového ovladače. Poté stiskněte a přidržte černé párovací tlačítko v prostoru pro baterie po dobu 3 sekund, zatímco se Roku nadále spouští. Po dokončení zkontrolujte, zda dálkový ovladač funguje.

Vzdálené potřeby musí být vymazány

Je možné, že dálkový ovladač musí být vymazán a znovu spárován. Budete chtít odstranit kryt prostoru pro baterie a odpojit přehrávač Roku. Stiskněte a podržte současně tlačítka A, B a černé párování, dokud nezačne blikat kontrolka LED. Kontrolka LED by měla blikat ještě třikrát, což znamená, že dálkový ovladač je vymazán. Znovu připojte přehrávač Roku k napájení. Nyní stiskněte a podržte fialové tlačítko párování, dokud kontrolka LED znovu nezačne blikat, což znamená, že dálkový ovladač je spárován.

Havarování aplikací

Vaše aplikace se při používání náhodně zhroutí nebo zamrzne.

Chyba aplikace

Pokud se vaše aplikace často zhroutí nebo zamrznou, může dojít k problému s aplikací. Zkuste zavřít aplikaci, kterou právě používáte, a otevřete jinou. Zkontrolujte, zda se problém opakuje. Pokud tato aplikace také selže, zkuste restartovat zařízení. Toho lze dosáhnout odpojením zařízení, vyčkáním několika sekund a následným připojením.

aktivní dotyková obrazovka galaxie s6 nefunguje

Firmware Roku 3 je zastaralý

Vaše zařízení Roku nemusí být aktuální, aby bylo možné nové aktualizace vašich aplikací. Chcete-li to vyřešit, přejděte na domovskou obrazovku a přejděte do Nastavení. V části Nastavení vyberte Systém, poté Aktualizace systému a Zkontrolovat. Pokud je k dispozici aktualizace, použijte ji a zkontrolujte funkčnost svých aplikací.

Aktualizace chyb

Zařízení Roku 3 se neaktualizuje a na obrazovce se zobrazí chybová zpráva nebo kód.

Brána firewall blokuje připojení s aktualizačním serverem Roku 3

Pokud se váš Roku 3 neaktualizuje, možná budete muset deaktivovat bránu firewall. Chcete-li to provést, přihlaste se do nastavení routeru. U zařízení s Windows to provedete otevřením prohlížeče a připojením k 192.168.1.1. To by mělo být výchozí pro téměř všechny směrovače. Najděte sekci brány firewall. Klikněte na tuto část a vypněte bránu firewall.

TV nekomunikuje s aktualizačním serverem Roku 3

Televizor se nemusí správně připojit k serveru aktualizace Roku. Chcete-li to opravit, můžete se připojit k tajné obrazovce a odtud aktualizovat. Chcete-li se dostat na tajnou obrazovku, stiskněte na dálkovém ovladači pětkrát tlačítko Domů, třikrát rychle vpřed, dvakrát vzad. Dále přejděte na „Aktualizovat software“ a klikněte na „OK“.

Nesvítí kontrolka napájení

Může být doprovázen mírným bzučivým zvukem s připojeným napájením

Může to být způsobeno tím, že se napájecí vodiče LED dotknou RF antény

Potřebujete rozebrat Roku 3 a vyjmout základní desku podle průvodce iFixit. Pak se ujistěte, že černý kryt obsahující bílou LED diodu napájení sedí ve vzpřímené poloze a že zadní kolík diody LED se nedotýká antény. Můžete sejmout kryt kontrolky LED napájení a zkontrolovat kolíky. Zkuste se ujistit, že kolíky LED jsou čisté.