Odstraňování problémů s Nintendo Wii U.

Wii U se nezapne

Herní konzole se nezapíná.Je třeba resetovat napájecí adaptér

Problémy s napájením mohou být někdy způsobeny adaptérem střídavého proudu, který je třeba resetovat. Odpojte adaptér z konzoly i ze zásuvky. Počkejte několik sekund a obě znovu připojte.

Vadná zásuvka

Špatná zásuvka může být příčinou toho, že se Wii U nezapne. Otestujte zásuvku připojením jiného elektronického zařízení, abyste se ujistili, že zásuvka dodává energii.Nefunkční napájecí adaptér

Wii U se nemusí zapnout, pokud síťový adaptér nefunguje správně. Můžete vyzkoušet AC adaptér přítele nebo použít voltmetr, abyste se ujistili, že AC adaptér vydává správné napětí.Přehřívací konzole

Pokud se konzola přehřívá, může být ventilátor znečištěný a je třeba ho vyčistit. Je také možné, že ventilátor nefunguje správně a je třeba vyměnit .Poškozená základní deska

Pokud žádný z výše uvedených kroků nezapnul váš Wii U, je pravděpodobné, že na základní desce není něco v pořádku. Výměna základní desky by měl konečně zapnout vaši jednotku.

Z televize nevychází žádné video ani zvuk

Z televize nebo stereofonního zařízení nevychází žádné video ani zvuk.

Je třeba zkontrolovat připojení a nastavení

Pokud z televize nebo stereofonního zařízení nevychází žádný zvuk ani obraz, mohou být kabely odpojeny. Nikdy neuškodí zkontrolovat všechna spojení mezi Wii U a dalšími komponenty. Ujistěte se, že jsou všechny kabely bezpečně zapojeny do zadní části konzoly a do vstupů televizoru nebo stereofonního zařízení. Také se ujistěte, že je televizor a stereo nastaven na správný vstup. Můžete také použít známá pracovní zařízení a zapojit je do stejných vstupů jako Wii U, abyste se ujistili, že televizor nebo stereo fungují správně.Nefunkční AV kabely

Poškozené AV kabely mohou bránit výstupu videa nebo zvuku z televize nebo stereofonního zařízení. AV kabely se někdy příliš mnohokrát zlomí a roztrhnou. Zkuste zkontrolovat, zda kabely stále fungují s jiným Wii U, nebo pomocí testeru kontinuity otestujte, zda se signál může přenášet z jednoho konce kabelu na druhý. Pokud kabely nefungují, je třeba je vyměnit.

jak obnovit heslo na tabletu

Poškozené připojení ve Wii U

Konektory na zadní straně Wii U mohou být poškozeny, což znamená, že konzole nemusí být schopna vydávat zvuk nebo video. Na zadní straně konzoly vyhledejte jakékoli známky poškození. Připojte také svůj Wii U ke známému funkčnímu TV a AV kabelu a ujistěte se, že zvuk i video fungují správně. Pokud konzole stále nefunguje správně, bude pravděpodobně nutné vyměnit základní desku.

GamePad se nezapne

GamePad se nezapíná.

Vybitá baterie ovladače

Pokud se GamePad nezapne, baterie pro GamePad může být prostě vybitá. Je třeba zkontrolovat, zda baterie nevypadá otekle nebo nafoukle. Pokud ano, je to jednoznačný znak špatné baterie a je třeba vyměnit .

Analogové páčky GamePad nereagují

Analogové páčky na GamePadu se lepí nebo ne vždy reagují.

Vyměňte analogové páčky

Analogové páčky se mohou časem opotřebovat nebo se stát problémem. Výměna analogových páček by měl problém vyřešit. Pokud se pouze lepí, může pomoci čištění kontaktů uvnitř zařízení.

Tlačítka GamePad nereagují

Tlačítka na GamePadu nemusí vždy reagovat.

Kontrola podložek

Někdy se gumové podložky, díky nimž tlačítko funguje, pohnou nebo nejsou na svém místě. Zkontrolujte gumové podložky pod příslušnými tlačítky a podle potřeby je upravte nebo vyměňte.

Vyměňte tlačítka

Senzory jako tlačítka se mohou časem opotřebovat a přestat fungovat. Podle potřeby vyměňte kterékoli z dotčených tlačítek a podložek.

V jednotce CD je zaseknutý disk CD

Stisknutím tlačítka pro vysunutí na konzole nic neděláte.

Odpojené tlačítko pro vysunutí

Pokud je tlačítko pro vysunutí odpojeno, zkuste zkontrolovat spojení mezi základní deska a tlačítko pro vysunutí . Pokud kontrola připojení problém nevyřeší, zkuste to otevření jednotky CD ručně vyjmout disk CD a poté prázdnou jednotku CD vrátit zpět do uzavřené polohy.

Odpojená jednotka CD

Pokud byla jednotka CD odpojena od základní desky, mohla by přestat reagovat. Zkuste zkontrolovat spojení mezi základní deskou a jednotkou CD.

jak odstranit transaxli ze sekačky řemeslníka

Řadič GamePad konzola nerozpoznala

GamePad není připojen ke konzole.

Nesynchronizovaný ovladač GamePad

Pokud se GamePad nepřipojí ke konzole, zkontrolujte, zda jsou správně připojeny antény v GamePadu.

Systém neočekávaně zamrzne

Wii U náhodně zamrzne a může vydat mírný bzučivý zvuk.

Konzolu je třeba resetovat

Někdy může dojít k náhodnému zamrznutí po příliš dlouhém připojení systému. Chcete-li odpočívat, vypněte herní konzoli a gamepad, odpojte herní konzolu od napájecí zásuvky a napájecí cihly ze zásuvky a před opětovným připojením počkejte 10-15 sekund.

Problémy se sítí

Přerušení sítě může způsobit zamrznutí celého systému. Chcete-li otestovat, zda se nejedná o váš problém, odpojte systém od Wi-Fi a zkuste hrát hru připojenou k Miiverse, abyste zjistili, zda zmrazení pokračuje. Pokud ano, změňte nastavení routeru z „N“ na „G“. Pokud nevíte, jak změnit nastavení routeru, zkuste pomocí ethernetového adaptéru Wii připojit ethernetový kabel k modemu nebo routeru.

Problémy s externím pevným diskem

Některé externí pevné disky, například ty, které používají konzolu jako hlavní zdroj energie, mohou ve hrách způsobit zamrznutí. I když váš externí pevný disk používá externí napájecí zdroj, stále může odebírat energii z USB a přemoci Wii U. Zkuste přesunout tituly, které z externího pevného disku mrznou, do interního flash úložiště Wii U. Poté odpojte externí pevný disk a zkontrolujte, zda přesunuté tituly fungují nyní, když jsou v interním flash úložišti Wii U. Pokud fungují dobře, pak konkrétní externí pevný disk, který vlastníte, způsobí zamrznutí systému.

Problémy s USB

Některá zařízení, která zapojíte do USB portu (klávesnice, nabíječky, flash disky), mohou odebírat napájecí zdroj Wii U. Odpojte všechna zařízení připojená k USB portům Wii U a zkontrolujte, zda problém se zamrzáním přestal. Pokud ano, můžete jednotlivě otestovat každé zařízení, abyste zjistili, zda určité zařízení nezastavuje systém.

Wii U GamePad se nesynchronizuje správně

Wii U GamePad se nebude synchronizovat nebo po synchronizaci okamžitě ztratí synchronizaci

jak vyjmout baterii z droid turbo 2

Používá se více konzolí Wii U nebo GamePads

Zkontrolujte, zda ve vaší domácnosti nejsou žádné další konzoly Wii U nebo Wii U GamePads, které jsou aktuálně napájeny. Pokud je napájeno více zařízení, může to při správné synchronizaci způsobit nejasnosti.

Rušení zařízení

Ujistěte se, že neexistují žádná jiná napájená zařízení, která by mohla způsobit rušení synchronizace vašeho GamePad. Zkuste synchronizovat bezdrátová zařízení, jako jsou mobilní telefony nebo tablety, tři až čtyři stopy od konzoly Wii U a GamePad.

GamePad je třeba resetovat

Odpojte napájecí kabel z konzoly a nechte jej na 30 sekund osamocený. Poté stiskněte a podržte tlačítko napájení Wii U GamePad, dokud se GamePad nevypne. Před opětovným zapnutím herního konzoly Wii U GamePad a opětovným připojením konzoly počkejte 15 sekund.

2005 Dodge Caravan Radio nefunguje

Problémy s napájením nebo nabíjením gamepadu Wii U

Gamepad se nezapne nebo se gamepad krátce zapne a okamžitě se vypne. (Červená LED nebo nesvítí)

Je třeba resetovat napájecí adaptér

Problémy s napájením mohou být někdy způsobeny adaptérem střídavého proudu, který je třeba resetovat. Odpojte adaptér z konzoly i ze zásuvky. Počkejte 90 sekund - úplné resetování adaptéru bude trvat alespoň tak dlouho. Připojte napájecí adaptér zpět do Wii U GamePad a do zásuvky.

Wii U se nepřipojí k internetu

Wii U se nemůže připojit online přes Wi-Fi.

Restartujte systém

Vyjměte disk z konzoly. Vypněte konzolu. Počkejte 30 sekund a poté jej znovu zapněte.

Zkontrolujte, zda je konzole aktualizována

V nabídce Wii U vyberte „Nastavení systému“ a pomocí levé páčky přejděte na ikonu „Aktualizace systému“ a stiskněte tlačítko A. Klepnutím na „Aktualizovat“ se připojíte k internetu a zahájíte proces aktualizace.

Wii U zobrazuje obrácené barvy

Na obrazovce se objeví obrácené barvy.

Restartujte systém

Vyjměte disk z konzoly. Vypněte konzolu. Počkejte 30 sekund a poté jej znovu zapněte.

Zkontrolujte, zda je konzole aktualizována.

V nabídce Wii U vyberte „System Settings.“ Pomocí levé páčky přejděte na „System Update“. ikonu a stiskněte tlačítko A. Klepnutím na možnost Aktualizovat se připojíte k internetu a zahájíte proces aktualizace.

Zkontrolujte kabel HDMI

Odpojte jej a znovu připojte. Pokud se zdá, že je poškozený, vyměňte jej.

Změňte rozlišení TV

Klepnutím na tlačítko Nastavení na gamepadu otevřete Nastavení systému. Přejděte do nabídky TV. Stisknutím tlačítka A potvrďte. Vyberte v rozlišení televizoru muže. Změňte rozlišení na 480p, 480i nebo 1080p

Používání stránky pro řešení potíží s Nintendo Wii U.

Pokud výše uvedené problémy nejsou popsány, navštivte stránku Stránka s řešením problémů Nintendo Wii U. .