Odstraňování problémů s HP Officejet Pro 8600 Plus

Wiki přispívající studenty' alt=

Wiki přispívající studenty

Úžasný tým studentů z našeho vzdělávacího programu vytvořil tuto wiki.

'' Tato stránka pro řešení problémů vám pomůže diagnostikovat problémy se zařízením HP Officejet Pro 8600 Plus. ''

Tiskárna není připojena k síti

Tiskárna se nepřipojuje bezdrátově k internetu.Kabel Ethernet je připojen

Kabel Ethernet vypíná bezdrátové funkce tiskárny. Ujistěte se, že tento kabel není připojen k tiskárně nebo zařízení.The Průvodce bezdrátovým nastavením Je třeba aktualizovat nastavení

Při navazování bezdrátového připojení k internetu k tiskárně budete muset zadat název bezdrátové sítě (SSID) a heslo bezdrátové sítě (WPA nebo WEP). Jméno a heslo najdete na zadní nebo boční straně bezdrátového routeru, ke kterému se pokoušíte připojit. Na stránce nastavení na ovládacím panelu tiskárny vyberte možnost Průvodce bezdrátovým nastavením . Při nastavování bezdrátového připojení k internetu postupujte podle pokynů na obrazovce.Další nápovědu k navázání bezdrátového připojení k internetu najdete tady na straně 224.

na co se zaměřit, pokud se vaše televize po přepětí neobjeví

Objeví se chyba „Problém s inkoustovým systémem“

Tiskárna zobrazí chybu „Problém s inkoustovým systémem“ a zastaví tisk.

Inkoustové kazety prosakují

Podle pokynů zkontrolujte, zda nedochází k úniku inkoustových kazet:1. Zapněte tiskárnu a otevřete přístupová dvířka inkoustových kazet.

2. Stisknutím přední části první inkoustové kazety ji vyjměte z tiskové hlavy.

3. Zkontrolujte inkoustovou kazetu, zda nedochází k úniku. Dávejte pozor, aby se inkoust nedostal na kůži nebo oděv. Pokud kazeta prosakuje, vyměňte ji za novou. Jinak zasuňte kazetu zpět do barevně označeného slotu a jemně ji zatlačte dopředu, dokud nezaklapne na místo.

4. Opakujte kroky 2–4 pro všechny ostatní kazety.

5. Zavřete přístupová dvířka kazety.

Mechanismus tisku je vadný

Je možné, že máte vadný tiskový mechanismus. Postupujte podle pokynů k resetování tiskového mechanismu:

1. Zapněte tiskárnu a počkejte, dokud nebude v tichém režimu.

2. Při zapnuté tiskárně odpojte napájecí kabel ze zadní části tiskárny a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

3. Počkejte alespoň 60 sekund.

4. Připojte napájecí kabel zpět do zásuvky a znovu jej připojte k zadní části tiskárny.

5. Než se pokusíte znovu tisknout, zapněte tiskárnu a počkejte, až tiskárna ztichne.

galaxie poznámka 3 se nezapne

Papír vypadl z tiskárny

Jakmile papír vytiskne, nezůstane v zásobníku.

Výstupní klapka je přerušená

Kus plastu, který udržuje potištěné papíry na místě, již není připevněn. Výsledkem je sklouznutí papírů po vytištění.

Výstupní zásobník není dostatečně rozšířený

Vysuňte zásobník do polohy „Legal“, jak je naznačeno nápisem uprostřed zásobníku. To umožní vytištěným stránkám po vytištění ležet naplocho a zabrání se přehnutí nebo spadnutí stránek ze zásobníku.

Papír je zaseknutý

Tiskárna zobrazí chybu „Paper Jam“ a zastaví tisk.

Zaseknutý zásobník 1 nebo 2

Pokud v zásobníku papíru uvízl papír, stisknutím tlačítka Napájení otočte tiskárnu a odpojte napájecí kabel ze zadní části tiskárny. Vyjměte veškerý papír ze zásobníku a vložte prsty do otvoru v přední části zásobníku. Jemně odstraňte veškerý uvolněný nebo uvíznutý papír. Znovu vložte zásobník do stohu papíru, ujistěte se, že je v zásobníku správně zarovnaný, a poté zásobník opatrně vložte zpět do tiskárny. Znovu připojte napájecí kabel k zadní části tiskárny: zapněte tiskárnu a zkuste tisknout znovu.

Na dráze tiskové hlavy jsou zaseknuté kousky papíru

Pokud na dráze tiskové hlavy uvízl papír, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel ze zadní části tiskárny. Opatrně vložte prst do slotu na levé straně tiskárny a vytáhněte přístupová dvířka inkoustových kazet. Pomocí baterky zkontrolujte roztrhané kousky papíru a jemně odstraňte veškerý nalezený zaseknutý nebo roztrhaný papír. Zavřete přístupová dvířka inkoustových kazet a znovu připojte napájecí kabel k zadní části tiskárny. Zapněte tiskárnu a zkuste tisknout znovu.

proč se moje lg tv stále vypíná

Tiskový výstup je pruhovaný nebo chybí barvy

Inkoust není na papír vytištěn správně.

Je třeba vyčistit tiskovou hlavu

Proces čištění tiskové hlavy probíhá ve dvou fázích. Každá fáze trvá přibližně 2 minuty. Po každé fázi zkontrolujte kvalitu vytištěné stránky. Do každé následující fáze čištění pokračujte, pouze pokud kvalita tisku zůstane špatná. Postupujte podle pokynů k vyčištění tiskové hlavy:

1. Vložte nepoužitý obyčejný bílý papír formátu Letter, A4 nebo Legal do hlavního vstupního zásobníku papíru.

2. Stiskněte tlačítko se šipkou doprava na ovládacím panelu a poté vyberte Založit .

3. Dotkněte se Nástroje , poté vyberte Vyčistěte tiskovou hlavu .

Je třeba zarovnat tiskovou hlavu

Pokud špatná kvalita přetrvává i po vyčištění tiskové hlavy, zkuste tiskovou hlavu zarovnat. Podle pokynů zarovnejte tiskovou hlavu:

1. Vložte nepoužitý obyčejný bílý papír formátu Letter, A4 nebo Legal do hlavního vstupního zásobníku papíru.

2. Stiskněte šipku doprava na ovládacím panelu a poté vyberte Založit .

3. Dotkněte se Nástroje , poté vyberte Zarovnat tiskárnu .

Objeví se chyba „Chybějící nebo vadná tisková hlava“

Tiskárna zobrazí chybu „Chybějící nebo vadná tisková hlava“ a zastaví tisk.

Došlo k problému se softwarem

Tato zpráva se mohla objevit kvůli problému se softwarem. Vypněte a znovu zapněte tiskárnu.

Je třeba znovu nainstalovat tiskovou hlavu

Pokud byla tiskárna vypnuta a znovu zapnuta a chybová zpráva přetrvává, přeinstalujte tiskovou hlavu. Následuj kroky tady .

Objeví se chyba „Pick Motor Stalled“

Tiskárna nedokáže podávat a podávat papír ze zásobníku a zobrazuje chybu „Došel papír“ nebo „Vybrat motor zastaven“.

Tiskárna musí být resetována

Podle pokynů resetujte tiskárnu:

iphone kamera a baterka nefungují

1. Zapněte tiskárnu a počkejte, dokud nebude v tichém režimu.

2. Při zapnuté tiskárně odpojte napájecí kabel ze zadní části tiskárny a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

3. Počkejte alespoň 60 sekund.

4. Připojte napájecí kabel zpět do zásuvky a znovu jej připojte k zadní části tiskárny.

5. Než se pokusíte znovu tisknout, zapněte tiskárnu a počkejte, až tiskárna ztichne.

Pokud můžete po resetování tisknout, nemusíte pokračovat v odstraňování problémů.

wd můj pas se neobjeví

Je třeba aktualizovat firmware tiskárny

Podle pokynů zkontrolujte nejnovější aktualizace tiskárny:

1. Na domovské obrazovce ovládacího panelu vyberte ePrint . Počkejte, až se zobrazí stav ePrint.

2. Vyberte Nastavení .

3. Vyberte Aktualizace tiskárny , poté vyberte Zkontrolujte aktualizaci hned teď .

Pokud můžete po aktualizaci tisknout, nemusíte pokračovat v odstraňování problémů.

Papír je zaprášený, potrhaný nebo pomačkaný

Podle pokynů zkontrolujte papír:

1. Otevřete výstupní zásobník a odstraňte stoh papíru.

2. Zkontrolujte, zda nejsou zaprášené, roztrhané, zvlněné nebo ohnuté kousky. Odstraňte tyto kousky ze stohu.

3. Odstraňte všechny překážky, jako je potrhaný papír nebo obalový materiál.

4. Pomocí baterky si prohlédněte vnitřek zásobníku papíru, abyste se ujistili, že nic nebrání kontaktu papíru s válečky.

5. Znovu vložte stoh 10-25 kusů papíru a zavřete vstupní zásobník papíru, aby se obnovil tisk.

Válečky na papír je třeba vyčistit

Budete potřebovat čistý hadřík, který nepouští vlákna, který se při použití nerozpadá a nezanechává vlákna. Budete také potřebovat vodu, která je buď destilovaná, lahvová nebo filtrovaná. Voda z vodovodu může tiskárnu poškodit. Následovat „Krok 8: Vyčistěte podávací válečky papíru“ vyčistit podávací válečky.