Odstraňování problémů s HP Envy 4520

Wiki přispívající studenty' alt=

Wiki přispívající studenty

Úžasný tým studentů z našeho vzdělávacího programu vytvořil tuto wiki.

můžete nabíjet airpody bez pouzdra

Tato stránka pro řešení potíží vám pomůže identifikovat problémy s HP Envy 4520.

Tiskárna se nepřipojí k počítači

Tiskárna se nepřipojí bezdrátově, nebude tisknout ani skenovat dokumenty.Offline tiskárna

Pokud zařízení není online, vypněte a zapněte zařízení a ujistěte se, že je ve stavu připravenosti. Pokud není připojeno pevné ethernetové připojení k internetu, může dojít k přerušení ethernetového kabelu. Jednoduše odpojte a znovu zapojte kabel pevného kabelu do svého internetového portu a ujistěte se, že je v připraveném stavu. Pokud pracujete v základní síti bez brány firewall, stiskněte na dokumentu Tisk a vyberte tiskárnu. Pokud máte bránu firewall a tiskárna není ve vaší síti schválena, musíte ji nainstalovat do sítě podle pokynů a zadání síťového klíče nebo hesla.Nereaguje připojení USB

Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k napájecímu zdroji a zapnutá. Pokud připojení USB nereaguje, zkontrolujte připojení USB pro kabelové tiskárny nebo bezdrátové připojení pro bezdrátové tiskárny.Tisk uvízl ve frontě

Tisková úloha se zasekla v tiskové frontě, kterou nelze zrušit nebo odstranit, a brání dalším tiskovým úlohám v tisku.

Dokument odmítá tisk

Pokud máte dokument, který odmítá tisknout, možná budete muset aktualizovat ovladače, firmware a odinstalovat, znovu nainstalovat a deaktivovat AV.

Přeplněný zařazovač tisku

Pokud je zařazovač tisku přetížený, jednoduše vyčistěte a restartujte zařazovač tisku - software, který připravuje a spravuje tisk dokumentů - a který může problém vyřešit. Pokud se to nepodaří, budete možná muset zrušit jeden nebo více dokumentů ve vaší tiskové frontě.Dialog Stuck Print Queue

Pokud se dialogové okno tiskové fronty zasekne, mohlo být spuštěno příliš mnoho aplikací najednou.

Frontu tiskárny můžete otevřít kliknutím pravým tlačítkem na danou tiskárnu v okně Zařízení a tiskárny a výběrem možnosti „Zobrazit, co se tiskne“. Pokud uvidíte starší dokument, který nemůže tisknout s chybou, klikněte sem pravým tlačítkem myši a odeberte jej. Pokud je úloha tiskárny pozastavena, můžete ji odtud obnovit. Měli byste také kliknout na nabídku „Tiskárna“ a ověřit, zda není povoleno „Použít tiskárnu offline“. Pokud je tato možnost zaškrtnutá, zrušte zaškrtnutí a deaktivujte ji.

Obrazovka nezobrazuje zařízení

Pokud se na obrazovce nezobrazí zařízení, nemusí být pro tiskárnu k dispozici žádné aktualizované ovladače. Navštivte webové stránky výrobců a nainstalujte nejnovější ovladače tiskáren kompatibilní pro dané zařízení: Stažení ovladače tiskárny

Zařízení se nezobrazují

Pokud zařízení, která jsou připojena k vašemu počítači, nejsou uvedena v seznamu Zařízení a tiskárny, podívejte se do Správce zařízení. Správce zařízení uvádí seznam veškerého hardwaru nainstalovaného ve vašem počítači i externě připojených zařízení. Správce zařízení je primárně určen pro pokročilé uživatele počítačů a nezobrazuje ikony vašich zařízení. Chcete-li provádět jakékoli změny nastavení zařízení ve Správci zařízení, musíte být přihlášeni jako správce.

xbox jedna disková jednotka nefunguje

Nerekogonizované zařízení

Pokud počítač nerozpozná zařízení, vypněte napájení tiskárny a odpojte kabel. Poté vypněte napájení počítače, znovu jej zapněte a znovu nainstalujte ovladač tiskárny.

reproduktor pro iPhone 7 plus šedý

Tiskárna nerozpozná inkoustovou kazetu

Zařízení bude tisknout, ale nebude zobrazovat žádný inkoust nebo zařízení po vložení do zařízení nerozpozná novou a plnou inkoustovou kazetu.

Poškozené kazety

Pokud inkoustovou kazetu nelze rozpoznat, může být kazeta prázdná nebo není vložena správně. Některé nerozpoznané chyby kazet mohou jednoduše znamenat, že kazety nejsou vloženy správně. Zkuste problém odstranit nerozpoznanou inkoustovou kazetu a znovu ji vložte.

Neoriginální kazety a jiné konkrétní kazety mohou při instalaci vyžadovat značné množství síly. Zavřete víko tiskárny a / nebo stiskněte tlačítko „Ink“ na tiskárně. Pokud chyba zmizí a tiskárna nyní řekne „Nabíjení inkoustu“ nebo se vrátí na obvyklé domovské zobrazení, problém je vyřešen. Pokud se zobrazí chybová zpráva „Inkoustové kazety nelze rozpoznat“, zkuste tento postup jednou opakovat, než přejdete k dalšímu kroku.

Špinavé kazety

Vyjměte všechny inkoustové kazety a zkontrolujte čipy kazet. Pokud jsou špinavé nebo inkoustově, otřete všechny třísky vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna, a poté vyleštěte suchým hadříkem, který nepouští vlákna. Vložte kazety zpět do tiskárny.

Chyba vadných kazet

Pokud chyba kazety přetrvává, vyjměte všechny inkoustové kazety, zavřete víko tiskárny a vypněte tiskárnu. Znovu zapněte tiskárnu a vložte pouze originální nerozpoznanou kazetu. Zavřete víko tiskárny a / nebo stiskněte tlačítko „Ink“. Počkejte, dokud tiskárna kontroluje inkoustové kazety, a zjistěte, zda nyní rozpozná vadnou kazetu. Pokud ano, vložte všechny zbývající inkoustové kazety, zavřete víko a / nebo stiskněte tlačítko „Ink“. Pokud se stejná chyba vrátí, opakujte tyto kroky.

Tiskárna se nepřipojí k Wi-Fi

Zařízení se nepřipojí k bezdrátovému nebo pevnému internetovému připojení.

Software není nainstalován

Pokud vaše tiskárna nefunguje, může být nutná instalace softwaru. Před instalací softwaru tiskárny zkontrolujte požadavky. Zkontrolujte, zda jsou router a počítač zapnuté a zda je počítač připojen ke stejné bezdrátové síti jako ta, kterou chcete připojit k tiskárně. Během instalace zapněte tiskárnu a umístěte ji blízko počítače a do dosahu routeru. Postupujte podle pokynů výrobce a nainstalujte software tiskárny.

Přetížené sítě / směrovače

Pokud jsou sítě a směrovače přetíženy firmwarem, mohou připojení odmítnout, i když jste heslo zadali správně.

Poraďte se s operátorem sítě - pokud jste to vy, měli byste router restartovat.

kamera byla deaktivována z důvodu bezpečnostních zásad

Chybná adresa IP

Normálně bude mít vaše tiskárna v místní síti stejnou adresu IP. Existují však chvíle, kdy se IP adresa tiskárny změní a najednou se vaše schopnost tisku zastaví.

Pokud se změní adresa IP vaší tiskárny, jednoduše změňte adresu IP tiskárny v počítači. Na počítači Mac jednoduše odstraňte tiskárnu a poté ji znovu přidejte s novou adresou IP. Ve Windows přepněte IP adresu portu nebo tiskárnu odeberte a znovu přidejte.