selhal odvzdušňovací elektromagnet

1992-1999 Chevrolet Tahoe

Platforma GMT400 společnosti General Motors.Upgrade SSD pro MacBook Pro Retina v polovině roku 2012

Rep: 13Zveřejněno: 08/31/2010jak opravit kód P0446 na chevy tahoe z roku 1999pravděpodobná příčina

vadný elektromagnet proplachování nebo odvzdušnění

kanystr s nasycenými paramiselhal odvzdušňovací elektromagnetický ventil, potřebujete vědět, které části je třeba opravit

Komentáře:

Navštívili jste všechny místní prodejny autodílů?

18. 9. 2010 podle originální stroj

4 odpovědi

Zvolené řešení

Rep: 675,2k

Odvzdušňovací ventil Evap má pouze jeden účel. Zavírá se, aby utěsnil větrací otvor, aby mohl systém EVAP natlakovat a zajistit, aby nedocházelo k únikům. Odvzdušňovací ventil Evap je obvykle napájen napětím baterie se zapnutým klíčem. Řidič ECM ovládá zem a při uzemnění aktivuje ventil (zavře jej). Pokud ECM detekuje zkrat na kostru a přerušení nebo zkrat na napětí baterie v řídicím obvodu, nastaví se P0446. Kód také může odkazovat na ECM detekující, že systém EVAP není schopen dosáhnout nebo udržovat vakuum během zkoušky.

Příznaky

Řidič nebude mít žádné zjevné příznaky kromě osvětlení MIL.

Příčiny

Kód P0446 může znamenat, že došlo k jedné nebo více z následujících situací:

Vadný odvzdušňovací ventil

Otevřený, zkratovaný nebo nadměrný odpor v ovládacím obvodu odvzdušňovacího ventilu

proč mi nevypouští pračku

Blokování odvzdušňovacího ventilu

Špatný PCM

Možné řešení

U poruchového kódu P0446 OBD-II je třeba vyzkoušet několik věcí:

Vyměňte odvzdušňovací ventil

Opravte přerušený, zkratovaný nebo odporový odpor v řídicím obvodu

Opravte přerušený, zkratovaný nebo odporový odpor v napájecím obvodu

Vyměňte PCM

Zkontrolujte snímač v motoru

Vyměňte Vsv pro nádobu s dřevěným uhlím

Hledejte odpojenou nebo poškozenou hadici kolem skříně vzduchového filtru, která vede k elektromagnetickému výparu

Komentáře:

úplná odpověď +

mac os x el capitan iso

28.10.2010 podle rj713

Rep: 1

nahradit oba, protože jsem měl stejný problém. a dostal stejné kódy. dělají totéž. protože pcm nevím s jedním.

Rep: 1

Kde se nachází na 2000 Tahoe omezeném na 5,7? Thnx

Rep: 115,8k

Přejít na místní

Počitadlo dílů prodejců Chevy.

Pokud byla tato odpověď užitečná, nezapomeňte ji označit jako přijatou.

Hodně štěstí,

N

Komentáře:

- Jeez, jaká skvělá odpověď. Měli by vypnout web s takovými odpověďmi. PROČ jste se vůbec obtěžovali?

28.10.2010 podle Mayer

Eileen Vanisi