Xbox One se vypne

Pokud se váš Xbox One sám vypne, ať už uprostřed hry nebo krátce po zapnutí, zde jsou nejčastější příčiny a řešení. (Pokud se váš Xbox One vůbec nezapne, podívejte se na Xbox One se nezapne místo toho.)Příčina 1: Nesprávné nastavení

Pokud se váš Xbox neočekávaně vypne po určité době nečinnosti, budete možná muset upravit nastavení tak, aby se nevypnul automaticky:

1. Zapněte konzolu a stisknutím tlačítka Xbox na ovladači přejděte na domovskou obrazovku.2. Vyberte možnost Nastavení.3. Vyberte Napájení a spuštění, pak Vypnout po.4. Vyberte preferovanou dobu nečinnosti, než se konzole automaticky vypne.

Příčina 2: Špatné větrání

Pokud se váš Xbox stále neočekávaně vypne, může být nesprávně ventilován, což může vést k přehřátí. Pokud se zobrazí zpráva, že konzola dostává nesprávné větrání, měli byste:

1. Vypněte konzolu.2. Počkejte alespoň hodinu.

3. Přesuňte konzolu na dobře větrané místo.

4. Restartujte konzolu.

Dobře větrané místo je takové, kde na konzole, pod ní nebo přímo vedle ní nejsou žádné objekty. Zajistěte, aby všechny větrací otvory byly čisté a dobře proudily.

Pokud potíže s ventilací přetrvávají, zkontrolujte, zda jsou větrací otvory čisté. V některých případech možná budete muset vyčistěte nebo vyměňte ventilátor .

Příčina 3: Špatná zásuvka

Pokud se vaše konzole neočekávaně vypne během používání nebo nečinnosti, může dojít k poškození elektrické zásuvky nebo nesprávnému připojení napájecího kabelu. Zkuste zapojit napájecí zdroj přímo do jiné zásuvky (poznámka: nikoli přes přepěťovou ochranu) a zkontrolujte, zda je kabel správně zapojen do zásuvky a do konzoly.

Příčina 4: Špatné napájení

Pokud síťová zásuvka funguje, ale konzola se stále vypíná, může být problém s napájením. Pokud kontrolka na napájecím zdroji svítí trvale bíle nebo oranžově, zkontrolujte, zda napájecí zdroj funguje správně. Pokud nesvítí žádné světlo, odpojte napájecí zdroj a nechejte jej 20 minut vychladnout, poté jej zkuste znovu zapojit. Pokud se stále nerozsvítí, vyměňte napájecí zdroj .

Otázky, které se na to ostatní lidé ptali

  • Xbox Zapne a okamžitě vypne
  • Proč se můj Xbox One neustále vypíná a zapíná s pípáním senzoru? X
  • Xbox One se zapne a poté se po několika minutách vypne

Podobné problémy s Xbox One

  • Xbox One se nezapne
  • Zapne ovladač pro Xbox 360 ovladač pro Xbox?
  • Při spuštění se zobrazí chybový kód e102