Odstraňování problémů s retro-bitem Retro Duo

Wiki přispívající studenty' alt=

Wiki přispívající studenty

Úžasný tým studentů z našeho vzdělávacího programu vytvořil tuto wiki.

Retro-Bit Retro Duo Twin Video Game System NES & SNES gaming system.

Žádný televizní displej / nereagující obrazovka

Video displej je černý nebo zkreslenýnabíjení telefonu, ale nezapínání

AV / S je volné nebo není správně připojeno

Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely připojeny k příslušným portům. Zkuste každý kabel odpojit a znovu připojit.Televize nefunguje správně

Zkontrolujte, zda je zapnutá televize. Pokud je napájení zapnuto, vyzkoušejte jiný televizní vstup.Herní kazeta není vložena správně

Vložte herní kazetu tak, aby se trojúhelník na kazetě a konzole vyrovnaly. Hra se někdy nezaregistruje, pokud ji vložíte poté, co je konzole již zapnutá. Pokud k tomu dojde, stiskněte tlačítko Reset. Ujistěte se, že vypínač je na správném typu hry: 8bitová vs. 16bitová.

Řadič neodpovídá podle očekávání

Některé nebo všechny vstupy řadiče nejsou správně zaregistrovány.

Řadič není správně zapojen

Zkontrolujte, zda je řadič zcela zasunut do portu pro řadič na konzole.Dusty Controller Port

Porty řadiče se mohou v průběhu času zaprášit, což může zabránit správnému připojení řadičů. Pomocí plechovky se stlačeným vzduchem odstraňte prach z portů konzoly a ovladače. Pokud je port mokrý, vysušte přebytečnou kapalinu papírovými ručníky a vatovými tampony a poté jej před připojením ovladače nechejte úplně uschnout na vzduchu.

Nefunkční ovladač

Řídicí jednotky mohou selhat z důvodu poškození nebo běžného opotřebení. Chcete-li to otestovat, odpojte příslušný řadič a otestujte jiný řadič. Pokud druhý řadič funguje, problém spočívá v prvním. Pokud nefungují pouze některá tlačítka, postupujte následovně PRŮVODCE vyměnit knoflíkové podložky.

Poškozený port řadiče

Porty řadiče mohou selhat z důvodu poškození nebo opotřebení. Otestujte oba porty připojením funkčního řadiče. Pokud při použití konkrétního portu dojde k selhání řadiče, bude problém izolován. Postupujte podle toho PRŮVODCE rozebrat ovladač.

Nečistoty uvnitř ovladače

Je možné, že se do ovladače dostaly nečistoty (jako prach, kousky jídla a kapalina), které způsobily poruchu. Postupujte podle této demontáže PRŮVODCE k odstranění nečistot. S deskou plošných spojů zacházejte opatrně a zajistěte, aby nedocházelo ke kontaktu s kapalinami. Před opětovnou montáží nechte ovladač úplně vyschnout.

kde je baterie na notebooku Toshiba Satellite

Tlačítko Reset a vypínač na konzole nefungují

Tlačítko Reset a / nebo vypínač napájení nefungují podle očekávání.

Nečistoty uvnitř konzoly

Podobně jako tlačítka na řadičích nemusí tlačítko a spínač na konzole fungovat správně, pokud jsou v konzole nečistoty. Postupujte podle toho PRŮVODCE rozebrat konzolu. Vyčistěte prach pomocí plechovky se stlačeným vzduchem a veškerých větších nečistot. Pomocí vatového tampónu opatrně otřete všechna těžko dostupná místa a / nebo vysušte vlhká místa. Před opětovným sestavením zařízení nechte konzolu úplně vyschnout.

Pokud tlačítko Reset a / nebo vypínač napájení stále nefungují správně, postupujte podle těchto pokynů PRŮVODCE vyměnit tlačítko Reset a vypínač.

Bez síly

Když je zapnutý hlavní vypínač, neděje se nic.

Napájecí adaptér není správně zapojen

Ověřte, zda je napájecí adaptér připojen k herní konzoli a funkční zásuvce. Odpojte a znovu zapojte napájecí adaptér do zásuvky a konzoly.

Napájecí adaptér nefunguje správně

Napájecí adaptér, stejně jako ostatní součásti zařízení, se může časem poškodit z důvodu opotřebení a / nebo z jiných důvodů. Ověřte, zda je adaptér a kabel neporušený a zda nedochází k trhání. Někdy může být problém interní a není viditelný. Zkuste použít jiný 5V adaptér.

Herní kazeta je zaseknutá

Zdá se, že herní kazeta je zaseknutá v zámku kazety.

Vypínač je zapnutý

Pokud je napájení zapnuto, je zde malý klip, který drží hru na místě. Než se pokusíte vyjmout herní kazetu, přesuňte hlavní vypínač do polohy „Vypnuto“.

Trosky ve slotech herní kazety na konzoli

V průběhu času se uvnitř vaší konzoly a dokonce i konektorů může hromadit prach a jiné nečistoty. Viz toto PRŮVODCE demontovat a vyčistit vnitřek konzoly a v případě potřeby vyměnit dvířka kazety. Kolíkové konektory jemně otřete čisticí soupravou NES / SNES nebo vatovými tampony namočenými v denaturovaném nebo třecím alkoholu. Před opětovným sestavením konzoly se ujistěte, že v konektorech není zaseknutý žádný bavlněný chmýří a že jsou zcela suché.

Pokud problém přetrvává, bude pravděpodobně nutné vyměnit pinové konektory.

Herní kazeta je volná

Zdá se, že herní kazeta nezůstává usazená v zámku kazety.

Háček zásobníku na kazety se dostatečně nevytahuje

Vyskočí malý plastový háček, který zachytí zásobník kazety, aby hra zůstala na svém místě. Háček může být opotřebovaný nebo se dostatečně nevytahuje. Postupujte podle toho PRŮVODCE rozebrat konzolu, abyste viděli problém s hákem.

Amazon Fire Tablet se nezapne

Trosky ve slotech herní kazety na konzoli

V průběhu času se uvnitř vaší konzoly a dokonce i konektorů může hromadit prach a jiné nečistoty. Viz toto PRŮVODCE rozebrat a vyčistit vnitřek konzoly a v případě potřeby vyměnit dvířka kazety. Kolíkové konektory jemně otřete čisticí soupravou NES / SNES nebo vatovými tampony namočenými v denaturovaném nebo třecím alkoholu. Před opětovným sestavením konzoly se ujistěte, že v konektorech není zaseknutý žádný bavlněný chmýří a že jsou zcela suché.

Pokud problém přetrvává, bude pravděpodobně nutné vyměnit pinové konektory.

Herní kazeta se neregistruje správně

Hra se na obrazovce vůbec nezobrazí, přestože je vložena. Televize a konzola jsou správně připojeny a zapnuty.

Přepínač napájení je ve špatném herním systému

Konzole může hrát hry NES i SNES. Ověřte, že je vypínač zapnutý a je vybrán správný systém. Chcete-li to provést, přepněte vypínač do polohy „Vypnuto“ a vyberte správný systém pro konkrétní hru.

Trosky v herní kazetě

V herní kazetě se může v průběhu času hromadit prach a jiné nečistoty, které znemožňují správné připojení ke konzole. Kontaktní body v herní kazetě jemně otřete čisticí soupravou NES / SNES nebo vatovými tampony namočenými v denaturovaném nebo třecím alkoholu. Před vložením do konzoly nechejte kazetu úplně vyschnout.

Trosky ve slotech herní kazety na konzoli

V průběhu času se uvnitř vaší konzoly a dokonce i konektorů může hromadit prach a jiné nečistoty. Viz toto PRŮVODCE rozebrat a vyčistit vnitřek konzoly. K jemnému otření konektorů použijte čisticí soupravu NES / SNES nebo bavlněné tampony namočené v denaturovaném nebo třecím alkoholu. Před opětovným sestavením konzoly se ujistěte, že v konektorech není zaseknutý žádný bavlněný chmýří a že jsou zcela suché.

Pokud problém přetrvává, bude pravděpodobně nutné vyměnit pinové konektory.